ΛΙΟΦΩΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΣΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 144796327000
ΑΦΜ:800914149
ΑΡ.Μ.ΕΠ:81180